MUZIEK


 

Uit vele wereldwijde onderzoeken is gebleken dat muziek maken je slim maakt. Door het maken van muziek worden je linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd om nauw met elkaar samen te werken waardoor spraak en intellect worden verbonden met het gevoel.


Onderzoeken tonen aan dat door zelf muziek te maken het intelligentiequotiënt wordt verhoogd en vooral het abstractievermogen en analytisch denken sterk wordt verbeterd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat musicerende kinderen een beter wiskundig en natuurkundig inzicht hebben en dat kinderen die muziekles krijgen een beter geheugen ontwikkelen dan kinderen die niet met muziek in aanraking komen.


Ook is gebleken dat de spraakontwikkeling van muziekgeoriënteerde klassen beter is dan die van groepen waar geen muziekonderwijs wordt gegeven, dat muziek maken het groepsgevoel versterkt en dat de leerlingen een hogere mate van zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld hebben.


Muziek maken:
•    Bevordert de integratie
•    Verbetert het sociaal gedrag
•    Stimuleert de intelligentie
•    Bevordert schoolprestaties
•    Vermindert concentratieproblemen

 

Maar naast al deze positieve effecten is muziek maken in het algemeen en viool spelen in het bijzonder gewoon ontzettend leuk!